Societatea Biblică din R. Moldova este o organizație obștească non-profit și apolitică ce însăși prin structura și scopul ei este de a sluji necesităților spirituale ale populației.
office
12_DSC0146
Societatea Biblică se află în componenţa Societăţilor Biblice Unite – organizaţie din care fac parte peste 200 de ţări ale lumii

Societatea Biblică din Moldova şi-a început activitatea organizatorică încă din 1826, dar ca şi organizaţie naţională a fost înfiinţată la 14 mai 1990 cu participarea Înalt Preasfinţitului Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove, reprezentanţilor din partea confesiunilor creştine Ortodoxe şi Protestante, precum şi din partea Societăţilor Biblice Unite. Reprezentanţi ai confesiunilor menţionate intră în componenţa Comitetului de Conducere al Societăţii. La 8 februarie 1991, Societatea Biblică a fost înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova.

Societatea Biblică îşi desfăşoară activitatea în baza Statutului SBM şi în conformitate cu Constituţia şi legislaţia R. Moldova.

SBM este un centru important de editare, tipărire şi distribuire a Sfintelor Scripturi şi de literatură duhovnicească cu caracter interconfesional pe teritoriul Republicii Moldova. Societatea dispune de un catalog cuprinzător al diverselor publicaţii, care include peste 100 de titluri, precum şi materiale video şi audio.

Cuvântul Tău este adevărul

Ioan 17:17

În activitatea sa de dezvoltare spirituală a populaţiei şi tipărire a Sfintelor Scripturi în limbile vorbite pe teritoriul R. Moldova, Societatea Biblică colaborează cu organele mass-media şi cu diverse organizaţii creştine şi laice, scopurile şi obiectivele cărora nu contrazic Statutul SBM.

Tradiţional, lucrarea Societăţii Biblice vizează realizarea programelor editoriale (de traducere, editare şi distribuire), precum şi colectarea mijloacelor financiare care contribuie la realizarea acestor programe.

În mijlocul diferenţelor confesionale, Societatea Biblică îşi realizează scopul în colaborare cu diverse biserici creştine şi organizaţii, manifestând respect faţă de toate confesiunile fără a favoriza sau apăra interesele vreuneia dintre ele, dar şi fără a accepta ecumenismul. Societatea Biblică slujeşte bisericilor şi organizaţiilor care colaborează cu acestea oferindu-le sprijin fără, însă, a le îndeplini misiunea.

Obiectivele SBM

A face accesibilă Sfânta Scriptură fiecărui doritor
  • A face accesibilă Sfânta Scriptură fiecărui doritor într-un limbaj comprehensibil şi făcând uz de acele mijloace de comunicare care să răspundă necesităţilor omului
  • În versiuni ce corespund textului original al Sfintelor Scripturi şi care transmit clar mesajul biblic
A acorda asistență oamenilor facilitând înțelegerea Cuvântului lui Dumnezeu
  • Oferirea literaturii biblice de ordin informativ, ştiinţific, istoric, cultural şi didactic fără repere dogmatice: dicţionare, enciclopedii, îndreptare biblice, etc.
  • Elaborarea programelor care să stimuleze şi să faciliteze interacţiunea oamenilor cu textul biblic
A oferi sprijin categoriilor de populaţie social-vulnerabilă prin intermediul proiectelor caritabile
A populariza bogăţia moral-spirituală a Bibliei în rândurile populaţiei şi a antrena locuitorii ţării în procesul de renaştere şi creştere spirituală a naţiunii
A participa la procesul de traducere a Sfintelor Scripturi în limbile locale